Ακαδημίες Στίβου

Σε αυτή την ηλικία η άσκηση και οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες είναι απαραίτητες και στόχος είναι η σωστή σωματική, ψυχική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. Μέσω του αθλητισμού τα παιδιά αρχίζουν και κοινωνικοποιούνται, βελτιώνουν την αυτοπεποίθησή τους και την αυτοεικόνα τους, αναπτύσσουν βασικές κινητικές δεξιότητες  όπως ο συγχρονισμός και η ισορροπία ενώ παράλληλα βελτιώνουν την ελαστικότητά […]

Read More »