Στρατιωτικές Σχολές & Αστυνομία

Οι υποψήφιοι – ες, για να πετύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων, καλό θα είναι να έχουν εκ των προτέρων κατάλληλα προετοιμασθεί. Από το 2002 η εισαγωγή των μαθητών στις Στρατιωτικές Σχολές και Αστυνομία, γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και ποσοστού θέσεων ανδρών – γυναικών. Για την εισαγωγή τους οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν σε συγκεκριμένα αγωνίσματα, […]

Read More »