You are here
Home > Σχολες

Στρατιωτικές Σχολές & Αστυνομία

stratiwtikes-sxoles_b1

Οι υποψήφιοι – ες, για να πετύχουν τα όρια επίδοσης των αγωνισμάτων, καλό θα είναι να έχουν εκ των προτέρων κατάλληλα προετοιμασθεί.

Από το 2002 η εισαγωγή των μαθητών στις Στρατιωτικές Σχολές και Αστυνομία, γίνεται ανεξαρτήτως φύλου και ποσοστού θέσεων ανδρών – γυναικών. Για την εισαγωγή τους οι υποψήφιοι καλούνται να εξεταστούν σε συγκεκριμένα αγωνίσματα, με κατώτερα βαθμολογικά όρια, τα οποία οφείλουν να ξεπεράσουν. Εξηγώντας, ακόμη και εάν ένας μαθητής είναι αριστούχος στις γραπτές εξετάσεις (ξεπερνώντας τη βάση της σχολής που επιθυμεί), στην περίπτωση που δεν επιτύχει το αντίστοιχο όριο έστω και σε 1 αγώνισμα από τα 5 που απαιτούνται, αυτομάτως απορρίπτεται.

Ακολουθώντας την προτροπή της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, γίνεται αντιληπτό ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση η προετοιμασία στα αγωνίσματα για να εισαχθεί ο μαθητής στις σχολές αυτές. Αντιλαμβανόμενοι την αναγκαιότητα της προπονητικής διαδικασίας, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την καθοδήγηση των μαθητών στην πορεία της επιτυχίας, την οποία εγγυάται το άριστο προπονητικό μας πρόγραμμα.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Τα όρια εισαγωγής για τα αγωνίσματα είναι κοινά για άντρες – γυναίκες.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στις Σχολές του ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ (Όπλα – Σώματα), ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ και ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ.

Οι Σχολές που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες είναι οι εξής :

sxoles

ΣΣΕ/’Οπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ

ΣΜΥ/’Οπλα

ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχ., ΣΣΑΣ,

ΣΑΝ, ΣΜΥ/Σώματα, ΣΜΥΝ,

ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ

 

Προκαταρκτικές εξετάσεις στρατιωτικών σχολών

 

α/  Υγειονομικές Εξετάσεις

Γίνονται στα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας (δημόσια και ιδιωτικά) ή σε ιδιώτη ιατρό της χώρας με την προϋπόθεση να έχουν γίνει εντός διμήνου προ της ημερομηνίας παρουσίασης τους στις προκαταρτικές εξετάσεις.

Σωματομετρικά χαρακτηριστικά :

Ύψος

■  Κρίνονται ακατάλληλοι για είσοδο σε Α.Σ.Ε.Ι. – Α.Σ.Σ.Υ., όσοι άντρες έχουν ανάστημα

μικρότερο από ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ.) και όσες γυναίκες έχουν

ανάστημα μικρότερο από ένα μέτρο και εξήντα εκατοστά (1,60μ.)

■  Οι υποψήφιοι του Τμήματος Ιπτάμενων της Σχολής Ικάρων (Σ.Ι.), κρίνονται

ακατάλληλοι εφόσον έχουν ανάστημα μεγαλύτερο από ένα μέτρο και ενενήντα

εκατοστά (1,90μ.) και ύψος κορμού άνω των ενενήντα επτά εκατοστών (0,97μ.) για

άντρες και γυναίκες.

Δείκτης Μάζας Σώματος

Ως Δ.Μ.Σ. νοείται το πηλίκο του σωματικού βάρους των υποψηφίων σε χιλιόγραμμα προς τετράγωνο του ύψους τους σε μέτρα.

■   Άντρες :   19 – 27.

■   Γυναίκες : 18 – 25.

β/   Ψυχομετρικές εξετάσεις

Διενεργούνται από την Αρμόδια Επιτροπή Αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού με την υποβολή γραπτής δοκιμασίας (τεστ προσωπικότητας, τεστ ετοιμότητας, κριτικά τεστ) και προφορικής δοκιμασίας (ατομική-ομαδική) για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Ένοπλες Δυνάμεις.

 Αθλητικές Εξετάσεις

Εφόσον οι υποψήφιοι κριθούν ικανοί και κατάλληλοι από την υγειονομική επιτροπή και περάσουν με επιτυχία τις ψυχομετρικές εξετάσεις στη συνέχεια συμμετέχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες.

  • Για τους δρόμους και την κολύμβηση οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μιας προσπάθειας.
  • Για τα άλματα και τις ρίψεις οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα τριών προσπαθειών.
  • Στη ρίψη σφαίρας ως τελική επίδοση ορίζεται ο μέσος όρος του αθροίσματος της καλύτερης επίδοσης με το αριστερό και με το δεξί χέρι.

 

Α/Α

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΣΣΕ/’Οπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ

ΣΜΥ/’Οπλα

ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχ., ΣΣΑΣ,

ΣΑΝ, ΣΜΥ/Σώματα, ΣΜΥΝ,

ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ

1. Δρόμος 100μ. 16’’

17’’

2.

Δρόμος 1000μ. 4’ και 20’’

4’ και 30’’

3.

‘Αλμα σε ύψος με φόρα 1,05μ.

1,00μ.

4.

‘Αλμα σε μήκος με φόρα 3,60μ.

3,60μ.

5. Ρίψη σφαίρας (7.275χλγ.)

Μέσος όρος ρίψης με το

δεξί και το αριστερό χέρι

4,50μ.

4,40μ.

6. Ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρων για τη ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ, ΣΜΥΝ, ΣΙΡ 2’

2’

 

Η προπονητική εμπειρία σε επίπεδο πρωταθλητισμού διεθνούς επιπέδου συνεπάγεται την εφαρμογή του πλέον σύγχρονου προπονητικού μοντέλου μεγιστοποίησης και εμφάνισης της ανώτατης επίδοσης την ημέρα των εξετάσεων.

Η απαιτούμενη αθλητική προετοιμασία των υποψηφίων, κατά την 3η ή κατά τη 2η  και 1η  Λυκείου , αυξάνει την αθλητική τους επίδοση – απόδοση και κατά συνέπεια το ποσοστό της επιτυχίας τους για την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές.

Το ιδανικό πρόγραμμα αθλητικής προετοιμασίας διαρκεί από 1 έως 2 έτη.

Στον Α.Ο. Κάλλιστο συνεργαζόμαστε με το φροντιστήριο Learn & Knowledge, για την ολοκληρωμένη προετοιμασία των μαθητών, για τις πανελλήνιες εξετάσεις, δίνοντας στα μέλη μας έκπτωση 10% στα ετήσια δίδακτρα, φροντίζοντας παράλληλα νου και σώμα.

 

Top
Covid-19 Update 😷

Τη Δευτέρα 17/5 ο Α.Ο. Κάλλιστος θα επαναλειτουργήσει για όλα τα μέλη του.
Μετά από 6 μήνες ο ερασιτεχνικός αθλητισμός θα σημάνει την επιστροφή του και θα είμαστε όλοι στο γήπεδο, ιδιαίτερα χαρούμενοι να υποδεχθούμε μικρούς και μεγάλους.
Η επίδειξη του εκτυπωμένου εγγράφου με το αποτέλεσμα του self test από τη πλατφόρμα του gov.gr θα είναι υποχρεωτική. Ένα αντίγραφο από το σχολείο για τους μαθητές, από την εργασία για τους εργαζόμενους ή ένα αποδεικτικό του self test ανά εβδομάδα για τους υπόλοιπους θα είναι αρκετό. Η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων είναι υψίστης σημασίας και θα πραγματοποιείται χωρίς εξαιρέσεις, γι’ αυτό όσοι δε θα έχουν καταθέσει το αποδεικτικό τους στη γραμματεία του Συλλόγου δε θα μπορούν να γυμναστούν.
Για τη διαδικασία εισόδου όπως και για περαιτέρω διευκρινίσεις θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση μες στις επόμενες μέρες, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δοθούν για τους χώρους χαμηλού επιπέδου επικινδυνότητας.

Για τα On Line μαθήματα κάντε κλικ στον σύνδεσμο.